27. 10. 2020  23:00 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Karina Hvolková – MTF I-VTVM den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Karin Hvolková
Študijný program:
výrobné technológie a výrobný manažment
Študijný odbor:
5.2.51. výrobné technológie
Evidenčné číslo:
MTF-104237-71516
ID študenta:
71516
Vedúci práce:
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Konzultant:
Ing. Michal Šišmič
Miesto vypracovania:
 ZF Slovakia a.s., Trnava
 
 
Názov práce:
Využitie vybraných metód zlepšovania kvality na odbore Operations vo firme ZF Slovakia a.s.
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1 Výrobný program a profil firmy
2 Popis súčasného stavu a používaných metód kvality vo firme
3 Analýza existujúcich metód v systéme riadenia kvality na odbore Operations
4 Návrh racionalizačných riešení pre odbor Operations
5 Zhodnotenie prínosov práce
 
 
Dátum zadania:
12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:
22. 04. 2018Ing. Karina Hvolková
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
garant študijného programu