27. 1. 2020  16:55 Bohuš
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Petra Urbanová – FCHPT B-BIOT den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Petra Urbanová
Študijný program:biotechnológia
Študijný odbor: biotechnológie
Evidenčné číslo:FCHPT-5419-88509
ID študenta:88509
Vedúci práce:doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Konzultant:Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.
  
Názov práce:Mikrobiologická dekontaminácia originálneho historického pergamenu nízkoteplotnou plazmou
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:05. 05. 2019Bc. Petra Urbanová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.
garantka študijného programu