Sep 21, 2020   8:42 a.m. Matúš
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Juraj Šarišský – FEEIT B-oEMI den [term 9, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    garant študijného programu
 
    Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra elektrotechnológie
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Juraj Šarišský
Študijný program:
elektromateriálové inžinierstvo
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:
FEI-3258-11573
ID študenta:11573
Vedúci práce:Ing. Michal Ružinský, PhD.
 
 
Názov práce:
Fotovoltické obnoviteľné zdroje energie v EÚ a na Slovensku
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Rozsah práce:30
 
 
Dátum zadania:
05. 02. 2007
 
 
Dátum odovzdania:18. 05. 2007Ing. Juraj Šarišský
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.
vedúci pracoviska