29. 10. 2020  21:38 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Juraj Šarišský – FEI B-oEMI den [sem 9, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     garant študijného programu
 
    Názov práce anglicky
 
    Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra elektrotechnológie
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Juraj Šarišský
Študijný program:
elektromateriálové inžinierstvo
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:
FEI-3258-11573
ID študenta:11573
Vedúci práce:
Ing. Michal Ružinský, PhD.
 
 
Názov práce:Fotovoltické obnoviteľné zdroje energie v EÚ a na Slovensku
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Rozsah práce:
30
  
Dátum zadania:
05. 02. 2007
 
 
Dátum odovzdania:
18. 05. 2007Ing. Juraj Šarišský
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.
vedúci pracoviska