24. 2. 2020  1:42 Matej
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Martin Hollý – MTF B-MI komb [sem 5, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav materiálov
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Hollý
Študijný program:materiálové inžinierstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-13549-85574
ID študenta:85574
Vedúci práce:prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Konzultant:Ing. Libor Ďuriška, PhD.
Miesto vypracovania:UMAT MTF STU
  
Názov práce:Vplyv technologických parametrov austenitizácie na mikroštruktúru a tvrdosť zakalenej ocele 100Cr6
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Ocele na výrobu valivých ložísk
2. Zariadenia na tepelné spracovanie valivých ložísk
3. Teória procesu austenitizácie a kalenia
4. Návrh a realizácia experimentov
5. Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:05. 05. 2019Bc. Martin Hollý
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
garant študijného programu