24. 2. 2020  1:17 Matej
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Juraj Hudek – FEI B-oATM pres [sem 10, roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     garant študijného programu
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Automatizácia a regulácia
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Juraj Hudek
Študijný program:automatizácia
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:FEI-3250-11536
ID študenta:11536
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský
  
Názov práce:Riadiaci systém pre akčný člen s krokovým motorom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:30
  
Dátum zadania:15. 09. 2006
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2007Ing. Juraj Hudek
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ján Vajda, CSc.
vedúci pracoviska