23. 1. 2020  15:38 Miloš
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Matej Mózer – FEI B-API-BIS den [sem 5, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2019/2020
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Matej Mózer
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-92304
ID študenta:92304
Vedúci práce:Ing. Eugen Antal, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav informatiky a matematiky
  
Názov práce:Detekcia spôsobu šifrovania
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je vytvoriť metodiku na identifikáciu/detekciu použitého šifrovacieho systému (v kontexte historických šifier) z krátkych šifrovaných správ.
  
Dátum zadania:23. 09. 2019
  
Dátum odovzdania:01. 06. 2020Matej Mózer
študent
 
 
 
 
Dr. rer. nat. Martin Drozda
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
garant študijného programu