25. 1. 2020  13:08 Gejza
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ján Parilla – FEI B-RK den [sem 5, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2019/2020
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ján Parilla
Študijný program:robotika a kybernetika
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FEI-100863-92620
ID študenta:92620
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav robotiky a kybernetiky
  
Názov práce:Robotický systém s krokovými motormi
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Je k dispozícií robotický systém s krokovými motormi. V bakalárskej práci je potrebné vyriešiť presné polohovanie systému.

Úlohy:
1. Analyzujte fyzikálne vlastnosti krokových motorov.
2. Navrhnite riadiaci systém pre riadenie krokových motorov.
3. Verifikujte navrhnutý systém na reálnom polohovacom zariadení.
4. Spracujte technickú dokumentáciu a návod na použitie.
  
Dátum zadania:23. 09. 2019
  
Dátum odovzdania:01. 06. 2020Ján Parilla
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
garantka študijného programu