Jan 24, 2020   5:16 a.m. Timotej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Nikola Homolová – FCFT I-BIOTE den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav biotechnológie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Nikola Homolová
Študijný program:biotechnológia
Študijný odbor: biotechnológie
Evidenčné číslo:FCHPT-5421-76160
ID študenta:76160
Vedúci práce:Ing. Kristína Markošová, PhD.
Konzultant:doc. Ing. Martin Rebroš, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav biotechnológie (FCHPT)
  
Názov práce:Produkcia priemyselne zaujímavých enzýmov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Práca bude zameraná na produkciu rekombinantných enzýmov využiteľných v rôznych odvetviach priemyslu.
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:12. 05. 2019Ing. Nikola Homolová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
vedúci pracoviska
 Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.
garant študijného programu