12. 12. 2019  21:54 Otília
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Gaston Gallo – SjF I-AMPS-V pres [sem 5, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Gaston Gallo
Študijný program:automobily a mobilné pracovné stroje
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-104450-54933
ID študenta:54933
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Konzultant:Ing. Daniel Kaločány
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Porovnanie metodiky modelovania dynamických vlastností gumokovového dielu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Teoretická analýza NVH vo vozidlách.
2. Analýza silentblokov a uložení.
3. Analýza rozdielnych požiadaviek pre uloženie spaľovacieho motora a elektromotora.
fds
  
Rozsah práce:50 – 60 strán vrátane príloh
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2019Bc. Gaston Gallo
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
garant študijného programu