7. 4. 2020  13:40 Zoltán
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Soňa Čaklošová – FCHPT B-AIMCHP pres [sem 2, roč 1]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Soňa Čaklošová
Študijný program:automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Študijné odbory: kybernetika, strojárstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-113709-76934
ID študenta:76934
Vedúci práce:doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
  
Názov práce:Efektívne investovanie finančných prostriedkov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je navrhnúť model efektívneho investovania v rámci rozloženia rizika existujúceho portfólia. študent teoreticky zvládne základné pojmy z oblasti investovania, existujúcich rizík a náásledne navrhne investičné portfólio.
  
Rozsah práce:30
  
Literatúra:
  1. JÍLEK, J. Finanční trhy a investování. Praha : Grada Publishing, 2009. 648 s. ISBN 978-80-247-1653-4.
  2. VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha : Ekopress, 2010. 513 s. ISBN 978-80-86929-71-2.
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2018Bc. Soňa Čaklošová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu