17. 1. 2020  14:20 Nataša
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Eduard Mráz – FEI I-RK den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Eduard Mráz
Študijný program:robotika a kybernetika
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FEI-104376-74535
ID študenta:74535
Vedúci práce:Ing. Jozef Rodina, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav robotiky a kybernetiky
  
Názov práce:Systém lokalizácie dronu vo vnútornom prostredí priemyselného objektu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Využitie dronov vo vnútornom prostredí priemyselných objektov prináša mnohé výhody v oblasti ich aplikácii pre súčasný priemysel ako aj pre koncept priemysel 4.0. Vo vonkajšom prostredí je integrácia dronov do aplikácie uľahčená použitím bežných GNSS systémov, avšak tie nie sú dostupné vo vnútornom prostredí. Projekt je zameraný práve na určenie polohy a orientácie drona vo vnútornom prostredí. Cieľom je navrhnúť vhodný spôsob lokalizácie autonómneho drona v prostredí priemyselného objektu.

Úlohy:
1. Analyzujte súčasný stav aplikácii pre riadenie dronov vo vnútornom prostredí.
2. Spracujte získane poznatky a rozdiskutujte potreby pre takýto systém.
3. Vyberte si vhodný framework a HW pre implementáciu systému lokalizácie.
4. Implementujte lokalizačný systém.
5. Overte Vami navrhnuté riešenie na reálnom drone.
6. Vypracujte dokumentáciu k dosiahnutým výsledkom.
  
Dátum zadania:17. 09. 2018
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2019Ing. Eduard Mráz
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
garant študijného programu