Jul 23, 2019   8:01 p.m. Oľga
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Silvia Cejpková – FA D-ARCH den [year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
 Fakulta architektúry
2019/2020
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. arch. Silvia Cejpková
Študijný program:architektúra
Študijný odbor:5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-10804-93583
ID študenta:93583
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
  
Názov práce:Teórie farebných harmónií – ich aplikovateľnosť vo vstupných a komunikačných priestoroch zdravotníckych zariadení
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:31. 08. 2017
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2020Ing. arch. Silvia Cejpková
riešiteľka
 
 
 
 
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
garant študijného programu