Feb 24, 2020   0:12 a.m. Matej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Martina Tarhaničová – FA I-ARCH den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry občianskych budov
 Fakulta architektúry
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Martina Tarhaničová
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-65437
ID študenta:65437
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
  
Názov práce:Inspiration hostel - Vniknutie do sveta umenia. Karloveské rameno Bratislava
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Vytvorenie oázy pre umeleckú a duchovnú regeneráciu človeka. Priestory poskytujú možnosť stráviť niekoľko dní na pokojnom mieste obklopenom prírodou, neďaleko od centra Bratislavy. Ide o vyslobodenie mysle a hľadanie inšpirácií, ktoré umožňujú rozvíjať kreativitu v akomkoľvek druhu umenia. Myšlienky a nápady je možné realizovať a zdieľať s komunitou a aj ostatnými návštevníkmi priamo na mieste.
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:08. 05. 2019Ing. arch. Martina Tarhaničová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu