Jan 26, 2020   3:51 a.m. Tamara
Academic information system

Final thesis assignment form – Markjoe Olunna Uba, MSc. – FCE D-APMA4xA den [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
 Stavebná fakulta
2020/2021
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Markjoe Olunna Uba, MSc.
Študijný program:aplikovaná matematika (v anglickom jazyku)
Študijný odbor: matematika
Evidenčné číslo:SvF-104584-93587
ID študenta:93587
Vedúci práce:prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
  
Názov práce:3D+time image segmentation methods
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:31. 08. 2017
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2021Markjoe Olunna Uba, MSc.
riešiteľ
 
 
 
 
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
garant študijného programu