14. 10. 2019  15:12 Boris
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Tatiana Kimličková – SvF D-VHI4 pres [roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
 Stavebná fakulta
2020/2021
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Tatiana Kimličková
Študijný program:vodohospodárske inžinierstvo
Študijný odbor:5.1.6. vodné stavby
Evidenčné číslo:SvF-104305-55125
ID študenta:55125
Vedúci práce:Ing. Yvetta Velísková, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia:Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied
  
Názov práce:Vplyv parametrov toku a povodia na šírenie znečistenia v povrchových tokoch
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:31. 08. 2017
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2021Ing. Tatiana Kimličková
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
garant študijného programu