Oct 15, 2019   2:00 p.m. Terézia
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Pavol Mayer – FCE D-TS4 den [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2020/2021
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Pavol Mayer
Študijný program:technológia stavieb
Študijný odbor:5.2.8. stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-13419-55151
ID študenta:55151
Vedúci práce:doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
  
Názov práce:Analýza možností implementácie BIM v stavebnej spoločnosti
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:31. 08. 2017
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2021Ing. Pavol Mayer
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu