12. 11. 2019  2:46 Svätopluk
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Ondrej Híreš – FCHPT D-OMOD ext [roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2021/2022
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Ondrej Híreš
Študijný program:ochrana materiálov a objektov dedičstva
Študijné odbory: chemické inžinierstvo a technológie, strojárstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-104478-68677
ID študenta:68677
Vedúci práce:doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
  
Názov práce:Nové metódy a technológie stabilizácie kníh vodnými sústavami.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:04. 09. 2017
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2022Ing. Ondrej Híreš
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
garant študijného programu