17. 7. 2019  10:58 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Jakub Husár – FCHPT D-CHEI den [roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2020/2021
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Jakub Husár
Študijný program:chemické inžinierstvo
Študijný odbor:5.2.17. chemické inžinierstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-19987-61034
ID študenta:61034
Vedúci práce:doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
  
Názov práce:Vývoj matematického modelu reaktora skrutkového typu na pyrolýzu heterogénnych tuhých odpadov a jeho experimentálne overenie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:04. 09. 2017
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2021Ing. Jakub Husár
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
garant študijného programu