28. 1. 2020  4:05 Alfonz
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Ronald Zakhar – FCHPT D-CHZPR ext [roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2021/2022
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Ronald Zakhar
Študijný program:chémia a technológia životného prostredia
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-100240-69351
ID študenta:69351
Vedúci práce:prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
  
Názov práce:Odstraňovanie arzénu z vôd a jeho vplyv na vybrané druhy organizmov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:04. 09. 2017
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2022Ing. Ronald Zakhar
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
garant študijného programu