Jan 17, 2020   1:55 p.m. Nataša
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Norbert Dorkovič – FEEIT B-oATM den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Norbert Dorkovič
Študijný program:automatizácia
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:FEI-3250-10452
ID študenta:10452
Vedúci práce:prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
  
Názov práce:Intelientný rýchlostný servopohon s asynchrónnym motorom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:30
  
Dátum zadania:15. 09. 2006
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2007Ing. Norbert Dorkovič
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ján Vajda, CSc.
vedúci pracoviska