9. 12. 2019  1:07 Izabela
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Natália Klementová – FEI B-API-MSUS pres [sem 2, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Natália Klementová
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-87080
ID študenta:87080
Vedúci práce:Ing. Juraj Slačka, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav robotiky a kybernetiky
  
Názov práce:Diaľkovo ovládaný robot typu hexapod
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom tejto práce je navrhnúť konštrukciu mobilného robota - pavúka so šiestimi nohami. Tento robot bude schopný pohybu, pričom tento pohyb bude riadený bezdrôtovo pomocou mobilnej aplikácie.

Úlohy:
1. Navrhnite vhodnú konštrukciu.
2. Vyberte vhodný hardvér a navrhnite komunikačný protokol.
3. Naprogramujte mobilnú aplikáciu pre diaľkové ovládanie.
4. Zhodnoťte výsledok.
  
Literatúra:
  1. Adrian Tulbure -- Emilian Ceuca -- Adrian Ilea, Electronically controlled hexapod prototype for emergency situations, ECAI 2017, ISBN: 978-1-5090-6458-8, June 2017
  2. Junke Li -- Yujun Wang -- Ting Wan, Design of a hexapod robot, CECNET 2012, ISBN: 978-1-4577-1415-3, April 2012
  
Dátum zadania:17. 09. 2018
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2019Bc. Natália Klementová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
garant študijného programu