18. 8. 2019  4:48 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Veronika Hollá – FCHPT D-CHEI den [roč 1]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2021/2022
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Veronika Hollá
Študijný program:chemické inžinierstvo
Študijný odbor:5.2.17. chemické inžinierstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-19987-74852
ID študenta:74852
Vedúci práce:prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
  
Názov práce:Optimalizácia procesov biokatalytickej produkcie fenyletanoidných glykozidov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:14. 08. 2018
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2022Ing. Veronika Hollá
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
garant študijného programu