15. 7. 2020  4:04 Henrich
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Jana Kortišová – SjF I-CHPZ den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav procesného inžinierstva
 
Strojnícka fakulta
2019/2020
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Jana Kortišová
Študijný program:
chemické a potravinárske stroje a zariadenia
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
SjF-5238-76817
ID študenta:
76817
Vedúci práce:
Ing. Oliver Macho, PhD.
Konzultant:
Ing. Matúš Čierny
 
 
Názov práce:
Fluidný granulátor práškových materiálov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Na základe poznatkov z odbornej literatúry spracujte kvalifikovanú štúdiu o metódach granulácie partikulárnych materiálov vo farmaceutickom priemysle. Špeciálnu pozornosť venujte metódam vlhkej granulácie, vlhčeniu a mechanizmom vzniku a rastu granúl. Vykonajte analýzu vlastností experimentálneho materiálu, modelovej farmaceutickej látky, s cieľom získania vybraných reologických vlastností, distribúcie veľkosti častíc a ich tvaru. Na základe experimentov v laboratórnom vsádzkovom fluidnom granulátore navrhnite zariadenie s objemom granulačnej komory 2 litre. Nakreslite zostavný výkres navrhnutého zariadenia s vybranými konštrukčnými detailmi.
 
 
Dátum zadania:
02. 10. 2019
 
 
Dátum odovzdania:
19. 06. 2020Ing. Jana Kortišová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
garant študijného programu