4. 6. 2020  4:51 Lenka
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Ivan Bohuš – FEI I-API-MSUS pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2019/2020
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Ivan Bohuš
Študijný program:
aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:
FEI-5384-75424
ID študenta:
75424
Vedúci práce:
RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav informatiky a matematiky
 
 
Názov práce:
Využitie metód automatizovaného testovania softvéru pri vyhodnocovaní implementačných zadaní
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Cieľom práce je návrh metodiky a vytvorenie sady nástrojov pre automatické vyhodnocovanie implementačných úloh z predmetu Architektúra softvérových systémov.

Úlohy:
1. Detailne sa oboznámte s charakterom implementačných úloh v predmete ASOS, procesom ich vyhodnocovania a najčastejšími chybami pri ich riešení.
2. Oboznámte sa s podporou informačných systémov školy (AIS, Moodle...) pre automatizáciu hodnotení úloh.
3. Detailne popíšte metodiku vyhodnocovania pre vybrané typy úloh.
4. Navrhnite plneautomatický proces pre ich vyhodnocovanie, implementujte potrebné komponenty a integrujte ich s informačným systémom školy.
 
 
Literatúra:
  1. Eric Newcomer: Understanding Web Services: XML, WSDL, SOAP, and UDDI
  2. Martin Kalin: Java Web Services: Up and Running
  
Dátum zadania:23. 09. 2019
 
 
Dátum odovzdania:
15. 05. 2020Bc. Ivan Bohuš
študent
 
 
 
 
Dr. rer. nat. Martin Drozda
vedúci pracoviska
 
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
garant študijného programu