4. 8. 2020  13:40 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Peter Nagy – MTF I-PPN komb [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2019/2020
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Peter Nagy
Študijný program:počítačová podpora návrhu a výroby
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
MTF-5288-75766
ID študenta:
75766
Vedúci práce:Ing. Ján Milde, PhD.
Konzultant:Ing. Ján Urminský, PhD.
Miesto vypracovania:MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:
Komplexné meranie vybraných súčiastok v softvéri GOM Inspect
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1 Štúdium literatúry z danej oblasti
2 Optické 3D skenovanie vybraných súčiastok
3 3D inšpekcia skenovaných súčiastok
4 Analýza a vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov
 
 
Dátum zadania:
17. 02. 2020
  
Dátum odovzdania:
26. 04. 2020Ing. Peter Nagy
študent
 
 
 
 
Ing. Ivan Buranský, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
garant študijného programu