11. 12. 2019  3:55 Hilda
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Dominik Gula – FEI I-RK pres [sem 3, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2019/2020
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Dominik Gula
Študijný program:robotika a kybernetika
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FEI-104376-80752
ID študenta:80752
Vedúci práce:Ing. Juraj Slačka, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav robotiky a kybernetiky
  
Názov práce:Autonómny podvozok robotického vysávača
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úlohou tejto práce je modifikovať už existujúci mechanický podvozok a realizovať s ním prototyp autonómneho robotického vysávača. Robot musí byť vybavený senzormi aby bol schopný autonómne a bezpečne sa pohybovať v priestore, vyhýbať sa prekážkam, prípadne schodom tak aby z nich nespadol.

Úlohy:
1. Naštudujte problematiku a navrhnite vhodnú koncepciu.
2. Modifikujte už existujúci mechanický podvozok a doplnte nové mechanické diely a elektronické senzory.
3. Navrhnite hardvér a dosky plošných spojov.
4. Navrhnite softvér a vhodné algoritmy pre pohyb robotického vysávača.
5. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky.
  
Dátum zadania:23. 09. 2019
  
Dátum odovzdania:15. 05. 2020Bc. Dominik Gula
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
garant študijného programu