19. 9. 2019  6:19 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Erik Tisovský – FEI D-EF den [roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroniky a fotoniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2020/2021
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Erik Tisovský
Študijný program:elektronika a fotonika
Študijný odbor:5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:FEI-104404-72663
ID študenta:72663
Vedúci práce:prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
  
Názov práce:Analýza nízkofrekvenčných šumov polovodičových prvkov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:23. 08. 2018
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2021Ing. Erik Tisovský
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu