26. 2. 2020  21:09 Viktor
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Dmitrii Vladimirovič Borkin – MTF D-AAIP ext [roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2022/2023
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Dmitrii Vladimirovič Borkin
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:MTF-104215-87894
ID študenta:87894
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
  
Názov práce:Návrh a realizácia adaptívnych regulátorov s fuzzy logikou pre riadenie procesov v prostredí PC7
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:24. 08. 2018
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2023Dmitrii Vladimirovič Borkin
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
garant študijného programu