26. 2. 2020  19:36 Viktor
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Michal Samko – FEI I-RK dist [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2019/2020
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Michal Samko
Študijný program:robotika a kybernetika
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FEI-104376-8020
ID študenta:8020
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav robotiky a kybernetiky
  
Názov práce:Riadenie krokového motora
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Navrhnite riadiaci systém pre demonštráciu vlastností krokových motorov, ktorý bude využívaný v pedagogickom procese v predmete Technické prostriedky riadenia.

Úlohy:
1. Analyzujte fyzikálne vlastností krokových motorov.
2. Navrhnite riadiaci systém pre riadenie krokových motorov.
3. Verifikujte navrhnutý systém simuláciou.
4. Spracujte technickú dokumentáciu a návod na použitie.
  
Dátum zadania:23. 09. 2019
  
Dátum odovzdania:15. 05. 2020Bc. Michal Samko
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
garant študijného programu