17. 1. 2020  13:45 Nataša
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Adam Bôrik – MTF B-IBE den [sem 3, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav integrovanej bezpečnosti
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Adam Bôrik
Študijný program:integrovaná bezpečnosť
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Evidenčné číslo:MTF-104213-73405
ID študenta:73405
Vedúci práce:Ing. Peter Rantuch, PhD.
Miesto vypracovania:UIBE MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Uvoľňovanie oxidov uhlíka pri spaľovaní biomasy
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Základné vlastnosti biomasy
2. Vplyv teploty na rozklad biomasy
3. Spaľovanie biomasy
4. Uvoľňovanie oxidov uhlíka pri spaľovaní biomasy
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:05. 05. 2019Adam Bôrik
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
garant študijného programu