4. 6. 2020  4:47 Lenka
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Róbert Gála – MTF B-PPT komb [sem 2, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Róbert Gála
Študijný program:
počítačová podpora výrobných technológií
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
MTF-5290-71545
ID študenta:
71545
Vedúci práce:
Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Miesto vypracovania:MTF STU so sídlom v Trnave
 
 
Názov práce:Tvorba meracieho plánu v softvéri Calypso
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1 Súradnicové meracie stroje
2 Softvér Calypso
3 Snímacie systémy
4 Tvorba meracieho plánu pre konkrétnu súčiastku
5 Simulácia meracieho plánu
  
Dátum zadania:
11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:
05. 05. 2019Róbert Gála
študent
 
 
 
 
Ing. Ivan Buranský, PhD.
vedúci pracoviska
 
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
garant študijného programu