Apr 5, 2020   7:16 a.m. Miroslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Peter Malovec – FA B-AU den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
 Fakulta architektúry
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Peter Malovec
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-27705
ID študenta:27705
Vedúci práce:Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Miesto vypracovania:FA STU, Bratislava
  
Názov práce:Fitnes centrum (Smrečianska ul., Bratislava)
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:Podľa zadania
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2009Ing. arch. Peter Malovec
študent
 
 
 
 
doc. Ing. arch. akad. arch. Peter Puškár, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu