29. 5. 2020  19:10 Vilma
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Peter Malovec – FA B-AU den [sem 8, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
 
Fakulta architektúry
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Peter Malovec
Študijný program:
architektúra a urbanizmus
Študijný odbor:
architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FA-5468-27705
ID študenta:
27705
Vedúci práce:Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Miesto vypracovania:
FA STU, Bratislava
 
 
Názov práce:Fitnes centrum (Smrečianska ul., Bratislava)
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Rozsah práce:Podľa zadania
 
 
Dátum zadania:
16. 02. 2009
 
 
Dátum odovzdania:
08. 06. 2009Ing. arch. Peter Malovec
študent
 
 
 
 
doc. Ing. arch. akad. arch. Peter Puškár, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu