6. 12. 2019  16:07 Mikuláš
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Feiler – FEI D-EF den [roč 1]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroniky a fotoniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2021/2022
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Martin Feiler
Študijný program:elektronika a fotonika
Študijný odbor:5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:FEI-104404-74517
ID študenta:74517
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
  
Názov práce:Štruktúry a prvky pre integrovanú fotoniku
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:21. 08. 2019
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2022Ing. Martin Feiler
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu