May 29, 2020   7:47 p.m. Vilma
Academic information system

Final thesis assignment form – Boglárka Csőz – FCFT B-POVYKO den [term 2, year 1]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav potravinárstva a výživy
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2019/2020
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Boglárka Csőz
Študijný program:
potraviny, výživa, kozmetika
Študijný odbor: potravinárstvo
Evidenčné číslo:
FCHPT-104560-88524
ID študenta:
88524
Vedúci práce:Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Konzultant:
Ing. Michaela Lauková, PhD.
Miesto vypracovania:
Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT STU
 
 
Názov práce:
Antioxidačné látky v obilninách
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Práca bude zameraná na charakterizáciu antioxidačných látok v obilninách. Študent popíše metódy stanovenia daných látok a ich účinok. Súčasťou práce bude dotazník.
  
Literatúra:
  1. Van Hung, P. (2016). Phenolic compounds of cereals and their antioxidant capacity. Critical reviews in food science and nutrition, vol. 56, no. 1, pp. 25-35.
 
 
Dátum zadania:
17. 02. 2020
  
Dátum odovzdania:10. 05. 2020



Boglárka Csőz
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
vedúci pracoviska
 
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
garantka študijného programu