Feb 28, 2020   8:36 p.m. Zlatica
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Matej Kurajda – FA D-ARCH den [year 1]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry občianskych budov
 Fakulta architektúry
2021/2022
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. arch. Matej Kurajda
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-10804-61668
ID študenta:61668
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
  
Názov práce:Postdigitálna architektúra
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:02. 09. 2019
  
Dátum odovzdania:01. 06. 2022Ing. arch. Matej Kurajda
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
garant študijného programu