4. 4. 2020  18:09 Izidor
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Lucia Straková – FA B-AU pres [sem 8, roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav interiéru a výstavníctva
 Fakulta architektúry
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Lucia Straková
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-27654
ID študenta:27654
Vedúci práce:Ing. arch. Katarína Morávková
Konzultant:Ing. D. Lavrinčíková, PhD., Doc. Ing. P. Marton, PhD., Ing. M. Poliak, Ing. A. Iringová, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Prevádzková budova, Květná zahrada, Kroměříž, ČR
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1.časť - Architektonický návrh- projekt stavby pre územné konanie
A/1 Architektúra
2. časť - Projekt stavby - projekt stavby pre stavebné konanie
PS/1 Stavebno - architektonická časť - základná dokumentácia stavebného objektu - budovy
PS/2 Stavebno- architektonická časť - prehlbujúca dokumentácia stavebného objektu, detaily a podrobnosti
Tabuľky na formátoch A4 z prehlbujúcej časti
 
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2009Ing. arch. Lucia Straková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu