Oct 25, 2020   5:35 p.m. Aurel
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Lucia Straková – FAD B-AU den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav interiéru a výstavníctva
 
Fakulta architektúry a dizajnu
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Lucia Straková
Študijný program:
architektúra a urbanizmus
Študijný odbor:
5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FAD-5468-27654
ID študenta:
27654
Vedúci práce:
Ing. arch. Katarína Morávková
Konzultant:
Ing. D. Lavrinčíková, PhD., Doc. Ing. P. Marton, PhD., Ing. M. Poliak, Ing. A. Iringová, PhD.
Miesto vypracovania:
Bratislava
 
 
Názov práce:
Prevádzková budova, Květná zahrada, Kroměříž, ČR
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1.časť - Architektonický návrh- projekt stavby pre územné konanie
A/1 Architektúra
2. časť - Projekt stavby - projekt stavby pre stavebné konanie
PS/1 Stavebno - architektonická časť - základná dokumentácia stavebného objektu - budovy
PS/2 Stavebno- architektonická časť - prehlbujúca dokumentácia stavebného objektu, detaily a podrobnosti
Tabuľky na formátoch A4 z prehlbujúcej časti
 
 
 
Dátum zadania:
16. 02. 2009
 
 
Dátum odovzdania:
08. 06. 2009Ing. arch. Lucia Straková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu