25. 1. 2020  23:27 Gejza
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Pavla Urgelová – FA B-AU pres [sem 8, roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
 Fakulta architektúry
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Pavla Urgelová
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-27277
ID študenta:27277
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
Konzultant:Doc. Ing.arch.Andrea Urlandová, PhD.
Miesto vypracovania:FA STU
  
Názov práce:Květná zahrada v Kromeříži (ČR) - prevádzková budova
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:zadanie má dve časti"
časť I. sa obhajuje 2.4.2009
časť II. sa ukončuje 5.6.2009
obe časti I a II sa odovzdávajú 8.6.2009.
  
Rozsah práce:podľa ZAdania ateliérovej práce
  
Dátum zadania:19. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2009Ing. arch. Pavla Urgelová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu