7. 4. 2020  16:10 Zoltán
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Tomáš Hál – FA I-ARCH-VB den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav Architektúry I.
 Fakulta architektúry
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Tomáš Hál
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-29167
ID študenta:29167
Vedúci práce:Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
  
Názov práce:Národný futbalový štadión, Bratislava
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:podľa zadania
  
Dátum zadania:22. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2007Ing. arch. Tomáš Hál
študent
 
 
 
 
doc. akad. arch. Ing. arch. Peter Puškár, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu