Apr 5, 2020   6:34 a.m. Miroslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Marcel Novák – FA B-oARCH den [term 10, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav Architektúry II.
 Fakulta architektúry
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Marcel Novák
Študijný program:architektúra
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:FA-3331-18505
ID študenta:18505
Vedúci práce:Ing. arch. Katarína Morávková
  
Názov práce:Bytový dom, Gwerkovej ul., Bratislava - Petržalka
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. 1. časť - Architektonická štúdia s náležitosťami dokumentácie pre ÚR čb alebo farebne vypracovaná na bielom podklade
2. 2. časť - Projekt stavby pre Stavebné povolenie. Podkladná práca vo formáte A4 v pevnom kartónovom obale.
3. Obe časti sa odovzdávajú vo forme portfólia, posteru 700x1000 MM a CD nosiča
  
Rozsah práce:podľa zadania záverečnej práce
  
Dátum zadania:19. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:15. 06. 2007Ing. arch. Marcel Novák
študent
 
 
 
 
prof. akad. arch. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
vedúci pracoviska