29. 1. 2020  18:12 Gašpar
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Alexander Tichý – FEI B-PI den [sem 8, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Alexander Tichý
Študijný program:Priemyselná informatika
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika
Evidenčné číslo:FEI-5402-26710
ID študenta:26710
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský
Miesto vypracovania:Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
  
Názov práce:Riadenie krokového motora mikroprocesorom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Navrhnite a realizujte mikroprocesorový riadiaci systém na báze mikroprocesorov rady AVR, prepojený s nadradeným PC, pre aplikácie v polohových systémoch.

Úlohy:
• naštudovať vlastnosti a problematiku riadenia krokových motorov
• naštudovanie vlastností mikroprocesorov rady AVR
• návrh a realizácia mikroprocesorového riadiaceho systému
• návrh prepojenia s nadradeným PC
• návrh programového vybavenia a jeho verifikácia
• vytvorenie technickej dokumentácie s návodom na používanie
  
Dátum zadania:21. 09. 2009
  
Dátum odovzdania:14. 05. 2010Ing. Alexander Tichý
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
garant študijného programu