17. 2. 2020  8:58 Miloslava
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. et Ing. Andrea Hačkóová – FCHPT B-oCHTO den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a papiera
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Andrea Hačkóová
Študijný program:chemická technológia
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:FCHPT-3310-22047
ID študenta:22047
Vedúci práce:Ing. Katarina Vizarová, CSc.
  
Názov práce:Overovanie účinnosti modifikačnej sústavy,
obsahujúcej antioxidant
na stabilizáciu papierových nosičov informácií
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:25 strán
  
Dátum zadania:14. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2007Ing. et Ing. Andrea Hačkóová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Svetozár Katuščák, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.
garant študijného programu