20. 9. 2019  5:11 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Milan Hulík – FEI B-oTLK den [sem 8, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     garant študijného programu
     Názov práce anglicky
     Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra telekomunikácií
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Milan Hulík
Študijný program:telekomunikácie
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:FEI-3280-10420
ID študenta:10420
Vedúci práce:Ing. Peter Trúchly, PhD.
  
Názov práce:Sledovanie paketov v LEO sieťach
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:100
  
Dátum zadania:05. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2007Ing. Milan Hulík
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
vedúci pracoviska