Jan 23, 2020   2:13 p.m. Miloš
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Igor Trokšiar – FEEIT I-FI den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra jadrovej fyziky a techniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Igor Trokšiar
Študijný program:Fyzikálne inžinierstvo
Študijný odbor:5.2.48. fyzikálne inžinierstvo
Evidenčné číslo:FEI-5394-11604
ID študenta:11604
Vedúci práce:doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
  
Názov práce:Detektor rýchlych neutrónov na báze GaAs
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:80
  
Dátum zadania:15. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2008Ing. Igor Trokšiar
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
garant študijného programu