Apr 7, 2020   0:31 a.m. Zoltán
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Martin Karšňák – FA I-ARCH-AVB den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav Architektúry I.
 Fakulta architektúry
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Karšňák
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-29178
ID študenta:29178
Vedúci práce:Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
  
Názov práce:Pastoračné centrum, Bratislava
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:podľa zadania
  
Dátum zadania:22. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2007Ing. arch. Martin Karšňák
študent
 
 
 
 
doc. akad. arch. Ing. arch. Peter Puškár, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu