Feb 28, 2020   7:21 p.m. Zlatica
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Miroslava Kemeňová – FA I-ARCH-AIV den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav Architektúry II.
 Fakulta architektúry
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Miroslava Kemeňová
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-29180
ID študenta:29180
Vedúci práce:Ing. arch. Katarína Morávková
  
Názov práce:Slovak design centre, Dunajská ul., Bratislava- interiér
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Spracovanie práce podľa tohoto zadania podlieha ustanoveniam zákona č.383/1997Zb. v znení Zákona č 234/2000 Autorský zákon
2. Dielo vytvorené podľa § 9 tohoto zákona je spoločným dielom.
3. Študent svojim podpisom súhlasí so zadržaním práce pre potreby Fakulty (Ústavu)
4. Súčasťou elaborátu je portfólio vo formáte A3 a 1 výkres formátu 700/1000, každý exemplár je označený predpísanou rozpiskou.
  
Rozsah práce:podľa zadania
  
Dátum zadania:22. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2007Ing. arch. Miroslava Kemeňová
študentka
 
 
 
 
prof. akad. arch. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu