Sep 19, 2020   5:23 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Balázs Füzék – FAD I-ARCH-AVB den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
 
Fakulta architektúry a dizajnu
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Balázs Füzék
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FAD-5467-18869
ID študenta:
18869
Vedúci práce:
doc. Ing. arch. akad. arch. Ivan Gürtler, PhD.
 
 
Názov práce:Predmostie mosta Apollo: Hotel ****, Plátenícka ul.
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Rozsah práce:
podľa zadania
 
 
Dátum zadania:18. 02. 2008
 
 
Dátum odovzdania:12. 05. 2008Ing. arch. Balázs Füzék
študent
 
 
 
 
doc. Ing. arch. akad. arch. Peter Puškár, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu