29. 10. 2020  22:10 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Balázs Füzék – FAD I-ARCH-VB den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
 
Fakulta architektúry a dizajnu
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Balázs Füzék
Študijný program:
architektúra
Študijný odbor:
5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FAD-5467-18869
ID študenta:
18869
Vedúci práce:
doc. Ing. arch. akad. arch. Ivan Gürtler, PhD.
 
 
Názov práce:
Predmostie mosta Apollo: Hotel ****, Plátenícka ul.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Rozsah práce:
podľa zadania
 
 
Dátum zadania:18. 02. 2008
 
 
Dátum odovzdania:
12. 05. 2008Ing. arch. Balázs Füzék
študent
 
 
 
 
doc. Ing. arch. akad. arch. Peter Puškár, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu